Menu
P EN PL

Sprzątanie w Niemczech

Napisał(a) Administrator (admin) dnia 28-08-2023
aktualności >>

Sprzątanie w Niemczech

O czym lepiej wiedzieć

 

Nie wypracowuję ilości godzin określonych w umowie. Czy jest to zgodne z prawem?

Umowa o pracę określa dzienny lub tygodniowy czas pracy. Masz prawo do tych godzin pracy. Jeśli firma zatrudnia Cię na mniejszą liczbę godzin, nie musisz się na to godzić - umowa zobowiązuje pracodawcę do zatrudnienia Cię na odpowiedni czas. Ważne: Musisz poinformować pracodawcę (najlepiej na piśmie), że chcesz pracować w pełnym wymiarze godzin określonym w umowie.

 

W wyznaczonym czasie nie jestem w stanie posprzątać danego obiektu/rewiru. Czy muszę pracować, dopóki nie zostanie to zrobione?

Ponieważ w sektorze brakuje pracowników, od dłuższego czasu zwiększa się ilość powierzchni do sprzątania przypadających na jednego pracownika. Przełożeni często mówią po prostu: "Musisz to zrobić w wyznaczonym czasie!". To błąd. 

Nie ma ustalonej zasady określającej, ile metrów kwadratowych musi obsłużyć pracownik zajmujący się sprzątaniem budynków. Nieruchomości i poszczególni pracownicy są na to zbyt różni. W ramach umowy o pracę udostępniasz firmie swój czas pracy. Jeśli czas ten zostanie wykorzystany, ale obiekt nie zostanie posprzątany, przełożony musi zdecydować: czy należy przepracować dodatkowe nadgodziny, aby mimo wszystko zakończyć? Jeśli tak, to dodatkowy czas również musi zostać opłacony. Jeśli nadgodziny nie zostaną wyznaczone, obiekt pozostanie niesprzątnięty. Ale to nie Twoja wina, ponieważ za konkretną organizację pracy i planowanie personelu odpowiada firma i nie możesz ponosić odpowiedzialności za nierealistycznie krótki czas wyznaczony do sprzątania lub zbyt duże powierzchnie.

Błędem jest bez konsultacji z przełożonymi pozostawanie w pracy dłużej niż nakazano, aby dokończyć pracę - ponieważ wtedy może się zdarzyć, że nie otrzymasz wynagrodzenia za ten czas. Dodatkowa praca musi być wyraźnie zlecona i nie można o niej decydować samodzielnie.

 

Jak długo moja umowa może być ograniczona czasowo?

Prawo rozróżnia umowy na czas określony z istotnym powodem i bez istotnego powodu. W sektorze sprzątania umowa na czas określony jest zazwyczaj zawierana bez istotnego powodu ("umowa na czas określony bez istotnego powodu"). Taka umowa na czas określony bez obiektywnych powodów może trwać maksymalnie 2 lata i w tym okresie może zostać przedłużona maksymalnie trzy razy. Po upływie tego okresu stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na czas nieokreślony, pod warunkiem, że zatrudnienie jest kontynuowane.

Kto może mi pomóc, jeśli mam pytania lub problemy dotyczące jednego z poprzednich tematów lub innych?

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt jest związkiem zawodowym odpowiedzialnym za pracowników sektora sprzątania. W razie pytań lub problemów można się z nimi skontaktować. Członkostwo w IG BAU oferuje wiele korzyści. Jeśli pracodawca jest członkiem związku pracodawców (Gebäudereiniger-Innung), członkowi związku należy się nawet dodatkowy dodatek urlopowy!

Edytowano: 28-08-2023 o 20:47

Wstecz