Menu
P EN PL

Rozwój umiejętności cyfrowych u pracowników rolnictwa - ewaluacja

Napisał(a) Administrator (admin) dnia 01-10-2019
aktualności >>

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych oraz Fundacja Friedricha Eberta wspierają tworzenie sieci związków zawodowych i organizacji migracyjnych w dziedzinie budownictwa i rolnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Spotkanie związków zawodowych z Europy Środkowej i Wschodniej i organizacji migracyjnych, które w międzyczasie stało się niemalże tradycją, odbyło się w tym roku w dniach 19-20 września w Warszawie. Związki zawodowe z Polski, Ukrainy, Litwy, Bułgarii, Mołdawii, Białorusi i Niemiec oraz organizacje migracyjne, w tym PSPM przez dwa dni omawiały status i perspektywy współpracy w sektorze rolnym i budowlanym.

APP Agriworker (www.agriworker.eu) została przedstawiona jako konkretny przykład współpracy pomiędzy duńskimi, niemieckimi, polskimi i austriackimi związkami zawodowymi. Ta nowa forma komunikacji i informacji dla pracowników sezonowych w rolnictwie za pośrednictwem Internetu w głównych językach pracowników migrujących została entuzjastycznie przyjęta przez wszystkich uczestników. Wszyscy wzięli udział w ćwiczeniach i chcą dalej rozpowszechniać tę aplikację w swoich krajach. 

Drugi dzień poświęcony był dyskusji na temat stanu pracy migrantów w sektorach rolnym i budowlanym oraz dalszej ściślejszej współpracy. Oczywiście, migracja zarobkowa między Ukrainą a Polską była przedmiotem gorącej dyskusji. Polska wydała Ukraińcom ponad 2 miliony pozwoleń na pracę, a niektórzy pracownicy zostaną prawdopodobnie oddelegowani na niemieckie budowy. Nie są jednak dostępne żadne konkretne dane liczbowe na ten temat. Omówiono również sytuację ukraińskich studentów, którzy w ostatnich latach pracowali jako studenci pracujący lub stażyści na polach niemieckich.  Panuje zgoda co do tego, że współpraca między związkami zawodowymi musi zostać tutaj zintensyfikowana, zwłaszcza w odniesieniu do wymiany informacji.    

 

Poruszono również nowe tematy, którymi powinny zająć się związki zawodowe. Ukraińscy koledzy donosili o powtarzającym się molestowaniu seksualnym migrujących kobiet. Wspólnie ze szwedzkimi kolegami rozpoczęli oni już działania informacyjne o nadużyciach oraz organizację pomocy ofiarom . Również w Niemcy i Polacy chcą w przyszłości poświęcić więcej uwagi tej kwestii w rolnictwie.

 

Dana Schäfer z SOKA Bau spotkała się z dużym zainteresowaniem raportem dotyczącym porozumienia pomiędzy SOKA Bau a polskim ZUS w sprawie wypłaty uprawnień urlopowych polskim pracownikom budowlanym. Ten konkretny przykład pokazał, jak partnerzy społeczni mogą działać. W jaki sposób możemy pomóc w zapewnieniu, że prawa nabyte są również wypłacane za granicą i przynoszą korzyści kolegom.

Krzsztof Getka z Fundacji im. Friedricha Eberta wyraził zadowolenie z tego spotkania i współpracy związków zawodowych jako całości. Współpraca pomiędzy FES i związkami zawodowymi doprowadziła do wielu praktycznych rezultatów, wspomniane treści pokazują różnorodne problemy w pracy z migrantami i zawsze pojawiają się nowe, wybiegające w przyszłość tematy.

Thomsas Hentschel

Edytowano: 01-10-2019 o 10:51

Wstecz