Menu
P EN PL

 
Wysokość wynagrodzenia jest zróżnicowana regionalnie. Szczegółowe informacje możesz uzyskać w biurach związków zawodowych

Praca w godzinach nocnych: każda z wymienionych grup płacowych ma prawo do dodatku za pracę w godzinach nocnych; średnio wynosi on + 20% stawki godzinowej

Dodatek urlopowy: dla wszystkich kategorii płacowych + 30% miesięcznego uposażenia, raz w roku

Tylko dla pracowników administracyjnych: +100% dodatek za pracę w niedzielę, w dni świąteczne i pracę w godzinach nocnych

Praca w godzinach nadliczbowych: w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe możesz otrzymać od pracodawcy czas wolny od pracy lub ekwiwalent pieniężny, wynoszący minimum + 25% stawki podstawowej

Pracownicy podlegają pod francuskie prawo ubezpieczenia społecznego
Składka na ubezpieczenie społeczne składa się ze składki pracownika i ze składki pracodawcy. Od stawki brutto potrącane jest ok. 23% na poczet ubezpieczenia społecznego.

Pracownicy oddelegowani
W tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne potrącane od pracownika i pracodawcy winne być odprowadzane w kraju pochodzenia pracownika.

Ustawowy czas pracy wynosi
35 godzin w tygodniu.
Możliwe jest uelastycznienie czasu pracy, jednak średnia czasu pracy w rozliczeniu rocznym nie może przekroczyć 35 godzin na tydzień.
Pracownicy administracyjni oraz kadra kierownicza pracuje nie dłużej niż 215 dni w roku, jednak bez limitu czasu pracy.

Urlop
5 tygodni

Maksymalny czas pracy
10 godzin dziennie
48 godzin tygodniowo

Pracownicy podlegają pod francuskie prawo ubezpieczenia społecznego
W przypadku choroby otrzymasz 100% wynagrodzenia od 1-go do 90-go dnia niezdolności do pracy. Wyjątek: pracownicy prywatnego sektora budowlanego za pierwsze 3 dni choroby nie otrzymują zasiłku chorobowego. Po 48 dniach choroby pracownicy sektora prywatnego podobnie jak sektora publicznego otrzymają 75% wynagrodzenia.

Pracownicy oddelegowani
Pracownicy oddelegowani podlegają pod prawo ubezpieczeniowe kraju pochodzenia

Pracownikom wykonującym pracę poza miejscem zatrudnienia wypłacany jest dodatek żywieniowy i transportowy

Związek zawodowy:
CFDT-FNCB, www.cfdt-construction-bois.fr