Menu
P EN PL

PREMIE I AKTUALNE PŁACE W SEKTORZE BUDOWLANYM  

Znaczki lojalnościowegetrouwheidszegels / timbres de fidélité

Znaczki lojalnościowe w sektorze budowlanym są odpowiednikiem premii końcoworocznej w innych sektorach. Kwota premii jest naliczana procentowo i wynosi 9% pensji brutto wypłaconej w okresie od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca bieżącego roku.

Wczesniej pracownicy otrzymywali karty uprawniające do wypłaty premii od swojego pracodawcy.

Dzięki interwencjom związków zawodowych od 2013 pracownicy otrzymuja znaczki lojalnościowe bezpośrednio od funduszu branżowego (PDOK/l’OPOC), a nie jak do tej pory za pośrednictwem pracodawcy.

Osoby, które w okresie od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 pracowały w sektorze budowlanym otrzymają znaczki lojalnościowe za okresy zatrudnienia u każdego belgijskiego pracodawcy, dla którego pracowały w tym okresie.

Osoby, które w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 były niezdolne do pracy a bezpośrednio przed okresem niezdolności do pracy były zatrudnione w sektorze budowlanym, otrzymają formularz, za pomocą którego okres niezdolności do pracy zostanie zaliczony jako okres przepracowany. Dzięki temu również te osoby będą miały prawo do znaczków lojalnościowych.

Znaczki lojalnościowe dla pracowników agencji pracy tymczasowej (interim/intérimaire)

Pracownicy budowlani zatrudnieni w systemie interim są również uprawnieni do otrzymywania wszystkich dodatków płacowych w sektorze budowlanym m.in. do znaczków lojalnościowych.

Również ci pracownicy otrzymują karty bezpośrednio od funduszu branżowego a nie od biura interim jak to miało miejsce w ubiegłych latach.

Znaczki lojalnościowe dla pracowników oddelegowanych z innych krajów EU

Oddelegowany pracownik najemny jest zatrudniony na warunkach płacy i pracy obowiązujących w kraju, w którym wykonuje pracę.

Zgodnie z belgijskim branżowym układem zbiorowym (CAO/CCT) pracownicy budowlani oddelegowani z krajów unii europejskiej mają prawo do znaczków lojalnościowych. Znaczki nie należą się w sytuacji, gdy warunki pracy w kraju pracodawcy (np.w Polsce) są korzystniejsze lub co najmniej takie same jak w Belgii, czyli jeśli polski pracodawca zapewnia conajmniej taki sam dodatek płacowy jak wspomniane znaczki lojalnościowe.

Warto więc dokładnie sprawdzić czy pracownik oddelegowany istotnie otrzymuje równorzędny lub wyższy dodatek płacowy.

Związek zawodowy i premia związkowa – sociaal voordeel / avantage social

Przynależność do związku zawodowego jest niemalże koniecznością ze względu na stały dostęp do bieżących informacji na temat prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i zmian w branżowych układach zbiorowych. Poza tym związek zawodowy wypłaca różne świadczenia i zasiłki. Każdy, kto należy do związku minimum 6 miesięcy, ma również prawo skorzystać z bezpłatnej obrony jego pozwu w sądzie pracy.

 

Od czerwca 2009 r. pracownicy budowlani należący do związku zawodowego mają prawo do tzw. premii związkowej (syndicale premie, prime syndicale), która wynosi 0,62 EUR/przepracowany dzień w okresie od 1 kwietnia do 31 marca. Maksymalna kwota premii to 135 EUR.

Każdego roku Fundusz Zabezpieczenia Bytu Pracowników Budowlanych (FBZ, OPOC) będzie wysyłał budowlańcom specjalne karty, które należy przynieść do związku zawodowego. Na podstawie takiej karty związek wypłaci premię związkową, która w ogromnej mierze pokrywa koszty składek członkoskich.

 Płace minimalne w sektorze budowlanym

Pracownicy zagraniczni otrzymują takie samo wynagrodzenie, jak pracownicy belgijscy.

Kwartalnie, tj.1 stycznia, 1 kwietnia, 1 czerwca i 1 października, po rokowaniach pomiędzy organizacjami pracodawców belgijskich a związkami zawodowymi  sektoru budowlanego, wysokość godzinowych stawek brutto zostaje zindeksowana.

 

Kategoria zaszeregowana

Stawka godzinowa od 1 kwietnia 2019

Indeks

Stawka godzinowa od             1 lipca 2019

Cat I (pracownik niewykwalifikowany)

€ 14,364

+ € 0,209

€ 14,573

 

Cat I A (pracownik niewykwalifikowany I stopnia)

€ 15,076

+ € 0,220

€ 15,296

Cat II (pracownik przyuczony)

€ 15,311

+ € 0,223

€ 15,534

Cat II A (pracownik przyuczony I stopnia)

€ 16,075

 

 

+ € 0,234

€ 16,309

Cat III (pracownik wykwalifikowany I stopnia)

€ 16,284

+ € 0,237

€ 16,521

Cat IV (pracownik wykwalifikowany II stopnia)

€ 17,284

+ € 0,252

€ 17,536

Majster A (wykwalifikowany I stopnia)

€ 17,912

+ € 0,261

€ 18,173

Majster B (wykwalifikowany II stopnia)

€ 19,012

€ 0,278

€ 19,290

Brygadzista

€ 20,741

+ € 0,302

€ 21,043

Pracownicy poniżej 21 roku życia otrzymują odpowiednio niższe stawki godzinowe.

Dodatek za nocleg poza miejscem zamieszkania: nocleg € 12,43 + wyżywienie € 26,01 = € 38,44 / dzień.

Płace kierowców betoniarek i operatorów pomp

Kategoria zaszeregowana

Stawka godzinowa od 1 kwietnia 2019

Indeks

Stawka godzinowa od           1 lipca 2019

(Cat III) pracownik początkujący

€ 16,284

+ € 0,237

€ 16,521

 

(Cat IV)* po roku pracy i otrzymaniu atestu

€ 17,284

+ € 0,252

€ 17,536

*Początkujący pracownicy, którzy w pierwszym roku pracy nie zostali zapisani w celu uzyskania atestu, automatycznie przechodzą do kategorii IV.

Aktualne stawki godzinowe są dostępne w każdym oddziale związku zawodowego ACV. Na pasku wypłaty umieszczone są stawki godzinowe brutto. Z tych stawek pracodawca potrąca składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,07 %  (w stosunku do 108 % stawki godzinowej brutto) oraz zaliczkę na podatek dochodowy.  Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od sytuacji rodzinnej pracownika (przede wszystkim od liczby osób na utrzymaniu) oraz od wysokości całkowitej płacy brutto.

 

 

Więcej informacji na temat warunkow pracy i płacy w sektorze budowlanym można uzyskać w rejonowych oddziałach ACV Bouw-Industrie &Energie/ CSC Bâtiment – Industie&Énergie www.acvbie.be / www.cscbie.be lub w lokalnych oddziałach ACV/CSC. Adresy na stronach  http://adressen.acv-online.be (NL) lub http://adresses.csc-en-ligne.be (FR), lub www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisac swój kod pocztowy.

 

Iwona Cieszynska