Menu
P EN PL

 

Polacy mogą bez ograniczeń podejmować pracę na terenie Unii Europejskiej. Nie potrzebują zezwolenia na pobyt czy pracę. Mogą się bezpośrednio zatrudnić u pracodawcy za granicą podpisując z nim umowę o pracę. Mają również prawo do takich samych warunków pracy, jak pracownicy rodzimi.

Jak kształtuje się płaca minimalna w UE?

Belgia i Grecja mają system hybrydowy, w którym minimalne wynagrodzenie jest ustalane przez partnerów socjalnych, ale obowiązuje we wszystkich sektorach (w Grecji tylko w prywatnym). 

W niektórych krajach porozumienia zbiorowe na szczeblu krajowym lub sektorowym, stanowią skuteczny mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zrzeszonych w związkach. W niektórych przypadkach porozumienia te są administracyjnie rozszerzane na wszystkie sektory i aktywności. 

W Niemczech nie ma ustawowo regulowanej wysokości pensji minimalnej. Wysokość takiego wynagrodzenia negocjowana jest odrębnie dla każdego sektora w porozumieniach branżowych. 

Różnice między krajami występują również ze względu bazę stawki (godzinową, dzienną, tygodniową, miesięczną).

Jedynie w Belgii, Francji i Luksemburgu występuje automatyczna indeksacja cenowa minimalnego wynagrodzenia. We Francji, Grecji, Portugalii i Hiszpanii podczas dorocznego przeglądu minimalnego wynagrodzenia brana jest pod uwagę, także dynamika wynagrodzeń. W kilku krajach (Luksemburg, Portugalia, Hiszpania) w przeglądach (rocznych lub co dwa lata), brany jest także pod uwagę wpływ minimalnego wynagrodzenia na zatrudnienie i bezrobocie.

Szczegółowe informacje o warunkach pracy w wybranych krajach zamieściliśmy poniżej.

Więcej: