Menu
P EN PL

SOWING A SEED FOR DIGITAL SKILLS FOR AGRICUTURAL WORKERS

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych we współpracy z 6 organizacjami europejskimi w październiku 2017 roku rozpoczęło 2 letni międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus + pt. „Sowing a Seed for Digital Skills for Agricultural Workers”.

Celem projektu jest wsparcie pracowników rolnictwa, w tym również pracowników sezonowych i migrantów w prostym dostępie do informacji o ich warunkach pracy.

Innowacyjny charakter projektu dotyczy podejścia pedagogicznego również do osób z tej grupy zawodowej, którzy mają problem z czytaniem tekstów.

Partnerzy stawiają sobie przez to za cel zmniejszenie rozbieżności między kwalifikacjami pracowników zatrudnionych w rolnictwie, a oczekiwaniami nowoczesnego rynku pracy.

Projekt polega na rozwijaniu kwalifikacji zawodowych pracowników sektora rolnego. W oparciu o doświadczenie oraz analizę potrzeb w ramach projektu zostanie stworzona aplikacja wspierająca pracowników w doskonaleniu ich kompetencji w zakresie prawa pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Sposób opracowanie aplikacji (duża wizualizacja) pozwoli na zwiększenie kompetencji cyfrowych również osobom z problemami w czytaniu i pisaniu.

Najważniejsze informacje na temat projektu:

 • Projekt dotyczy sektora rolnego
 • Projekt koncentruje się na pogłębianiu kompetencji cyfrowych pracowników
 • Projekt rozpoczął się w ostatnim kwartale 2017 roku i będzie realizowany do końca 2019 roku.

Rezultatem projektu będą nowe metody kształcenia zawodowego .

W projekcie wyodrębniono następujące fazy:

 • Identyfikacja luk kompetencyjnych
 • Rozwijanie treści i efektów uczenia się
 • Stworzenie aplikacji mobilnej
 • Stworzenie metodyki działań i szkolenie doradców
 • Walidacja efektów
 • Ewaluacja działań poprzez organizację warsztatów i konferencji

W ramach projektu przewiduje się:

 • przeprowadzenie cyklu warsztatów adresowanych do uczestników szkoleń rolnych, przedstawicieli doradców rolnych i organizacji wspierających dworactwo rolnicze

Materiały szkoleniowe, w tym scenariusze szkoleń, będą dostępne bezpośrednio na stronie projektu.

Osoby odpowiedzialne za projekt:

Agata Żuraw, Alicja Rzeczkowska.

mail to: biuro@pspm.com.pl

 

 

 

BOGUCHWAŁA, 21-23.01.2019 

PRACOWNICY ROLNICTWA W GRZE

 

 

                                                                   www.agriworker.eu

W dniach 21-23 stycznia w Boguchwale zaprezentowaliśmy pierwszą wersję aplikacji dla pracowników sezonowych i migracyjnych w rolnictwie oraz przeprowadziliśmy szkolenie z aplikacji dla związków zawodowych.

Pracownicy rolnictwa ze względu na niedostateczną wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy są narażeni na wykorzystanie w miejscu pracy. Ta sytuacja nie zmieniła się w obecnych czasach pomimo zaawansowanej cyfryzacji. Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym mogłoby zmienić ich wiedzę i umiejętności, które w znacznym stopniu ułatwiłby im odnalezienie się w stale rozwijającym się technologicznie środowisku pracy. Aplikacja jest krokiem do zmiany sytuacji. Chcemy wyposażyć pracowników migracyjnych w podstawową wiedzę na temat prawa pracy oraz dać im narzędzia pozwalające zdobyć odpowiednie informacje, co zabezpieczy ich przyszłość na rynku pracy.

Aplikacja edukacyjna o przepisach prawa pracy w rolnictwie

Aplikacja jako narzędzie cyfrowe ma wspierać ogromną liczbę pracowników rolnictwa, stale przemieszczających się w Europie. Jest to platforma edukacyjna, kształcąca w tematach takich jak: wysokość wynagrodzenia, emerytura, urlop, BHP. Jej zadaniem jest zarówno nauka o warunkach pracy jak i rozwój umiejętności cyfrowych.

Pracownicy mogą się dowiedzieć o swoich prawach w Austrii, Danii, Niemczech i Polsce, w językach: DE, EN, PL, RO, UA

Szkoła Rolnicza w Nowosielcach

 

 

KOPENHAGA31.01-02.02.2018

31.01. – 02.02.2018 Spotkanie robocze, Kopenhaga, Dania.

Podczas spotkania w siedzibie 3f w Kopenhadze omówiono postępy prowadzonych prac nad aplikacją, która przybliży najważniejsze informacje z zakresu stosunku pracy pracownikom sezonowym oraz migrantom. Partnerzy uzgodnili treści aplikacji oraz zgodzili się na zapisy wyników na potrzeby dalszej pracy. Praca miała charakter otwartej dyskusji oraz warsztatów.

 

 

 

 

BERLIN20-22 listopad 2017 

Spotkanie rozpoczynające projekt/ Berlin, Niemcy.

Podczas spotkania partnerzy omówili cele projektu, harmonogram jego realizacji, finanse oraz sposób komunikacji między partnerami. Na pierwszym spotkaniu rozpoczęto również rozmowy na temat treści do aplikacji powstającej w ramach realizacji projektu.

  

                                        

 

 

 

 

 

 1. 3F, Fagligt Faelles Forbund – Zjednoczona Federacja Pracowników Duńskich – lider projektu, największy związek zawodowy w Dani (300.000 członków sektora rolnego, budowlanego, przemysłu, transportu oraz sektora publicznego). Głównym celem związku jest poprawa warunków pracy wszystkich pracowników wyżej wymienionych sektorów.
 2. Koge Business College, KBC – Duński instytut edukacyjny, zajmujący się kształceniem ustawicznym oraz szkoleniami zawodowymi.
 3. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP, ZZPR – polski parter projektu, występujący w obronie praw pracowników sektora rolnego. Składa się z 50 organizacji związkowych, skupiający 1600 członków.
 4. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych, PSPM – polski partner projektu, organizacja pozarządowa pracująca na rzecz pracowników migracyjnych. Stowarzyszenie informuje i doradza w zakresie prawa i warunków pracy oraz organizuje pomoc prawną w przypadkach nadużyć.
 5. IG Bauen-Agrar-Umwelt, IG BAU – niemiecki związek zawodowy, skupiający pracowników sektora rolnego, leśnego, przemysłu budowlanego oraz sektora sprzątającego. Związek skupia około 230.000 członków, występuje w obronie ich praw.
 6. Europaeischer Verein fur Wanderarbeiterfragen, EVW – niemiecka organizacja pozarządowa lobbująca na rzecz praw pracowników migracyjnych. 7. Bildungsinitiative INA der Steiermaerkischen Landarbeiterkammer, INA – austriacki instytut szkoleniowy kształcący pracowników sektora rolnego, wspierający Long Life Learning.