Menu
P EN PL

 

O PROJEKCIE

Warszawa, 01.09.2023r.

Projekt "Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym", finansowany przez Norway Grants, skupia się na poprawie sytuacji pracowników sezonowych, zwłaszcza ukraińskich migrantów, zatrudnionych w polskim rolnictwie. Projekt ma na celu wyeliminowanie form wyzysku i zapewnienie godnych warunków pracy dla pracowników rolnych.

Wykorzystując doświadczenia zdobyte w poprzednich inicjatywach, zwłaszcza w zakresie dialogu społecznego w sektorze rolnym, Projekt ma na celu dostosowanie się do nowych wyzwań, jakie niesie konflikt na Ukrainie i wzrost liczby ukraińskich uchodźców w Polsce. Głównym celem projektu jest:

  1. Zapewnienie lepszych i godnych warunków pracy: Projekt skupi się na poprawie warunków pracy pracowników migrujących, zwłaszcza pracowników sezonowych, z naciskiem na pracowników ukraińskich w sektorze rolnym.
  2. Wzmocnienie dialogu społecznego: Projekt będzie działać na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego, włączając w to pracodawców, pracowników i instytucje rządowe, aby tworzyć bardziej sprawiedliwe i godne środowisko pracy dla migrantów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone konkretne działania:

  • Analiza warunków pracy i potrzeb pracowników migrujących w sektorze rolnym.
  • Opracowanie i wdrożenie mechanizmów poprawy jakości zatrudnienia oraz zapewnienia godnych warunków pracy.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów na temat praw pracowników i obowiązków pracodawców.
  • Promowanie dialogu społecznego i wymiany informacji między pracownikami, pracodawcami i władzami lokalnymi.

Projekt realizuje Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa we współpracy z FederacjĄ Przedsiębiorców Polskich oraz  PolskiM StowarzyszenieM Pracowników Migracyjnych.