Menu
P EN PL

 

 SPOTAKNIE z EKSPERTEM z NORWEGII

Temat:  Sukcesem zakończyło się spotkanie ekspertów w projekcie: „Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”.

Warszawa 20.09.2023

Data: 18 września 2023 roku

Miejsce: Online

W dniu 18 września 2023 roku odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu "Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”. Wydarzenie, które zgromadziło ekspertów z Polski i Norwegii, miało na celu analizę kwestii godnych warunków pracy dla pracowników migrujących w rolnictwie.

Spotkanie rozpoczął Grzegorz Wysocki, koordynator projektu, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa. Dokładnie przedstawił on założenia projektu i otworzył panel ekspercki.

Najważniejszym punktem spotkania było wystąpienie eksperta z Norwegii, Yaniny Unnli, reprezentantki LO Norge, największej organizacji pracowniczej w Norwegii, która zaprezentowała wybrane praktyki norweskie związane z integracją pracowników migrujących oraz prawami pracowników migracyjnych w sektorze rolnym. Ekspertka pokazała dwie prezentacje multimedialne dotyczące tych zagadnień, w których  podkreślała rolę dialogu społecznego w Norwegii w kontekście ochrony praw pracowniczych.

Po przerwie ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich Grażyna Spytek-Bandurska przedstawiła wstępne wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród polskich i ukraińskich pracowników sektora rolniczego. Omówiono negatywne zjawiska w sektorze oraz możliwości dialogu społecznego jako narzędzia wypracowania standardów godnej pracy w rolnictwie.

„Już na tym etapie można było wysnuć wiele interesów wniosków i rozpocząć wielowątkową dyskusję” skomentował ekspert z ramienia ZZPR Pan Paweł Galec. „W zakresie godnej pracy rozumianej jako zgodnej z przepisami opierającej się o sprawiedliwe i odpowiednie warunki pracy związki zawodowe mają szerokie możliwości prawno-organizacyjne. To właśnie organizacje związkowe reprezentują osoby zatrudnione bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Podmioty te są właściwe w zakresie współuczestniczenia w tworzeniu korzystnych warunków pracy bytu. Jestem przekonany, że wyniki ankiet mogą okazać się niezwykle pomocne dla organizacji działających w sektorze rolniczym w zakresie wzrostu uzwiązkowienia oraz obrony praw pracowników migrujących” dodał.

Spotkanie zakończyło się dyskusją w gronie uczestników między innymi ekspertki Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych Pani Alicji Rzeczkowskiej. Było to ważny krok w realizacji projektu.