Menu
P EN PL

 

         

 

 

1 sierpnia 2022 Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych we współpracy z niemieckim związkiem zawodowym pracowników budownictwa i rolnictwa IG BAU, Europejskim Stowarzyszeniem Pracowników Migracyjnych oraz z ukraińskim związkiem zawodowych pracowników budownictwa Probud rozpoczęło półroczny projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation. 

Projekt jest dofinansowany z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środków Partnerstwa Wschodniego

 

Projekt rozwija współpracę między organizacjami w celu promowania integracji migrantów i zapewnienia im godnych warunków pracy poprzez ponadnarodowy dialog między społeczeństwami. 

Partnerzy projektu pracują z migrantami i pracownikami migrującymi, którzy potrzebują wsparcia. Partnerzy są głęboko zaniepokojeni sytuacją migrantów PW w UE. Budowanie dialogu między społeczeństwami, promowanie kultury i wartości może zmienić rzeczywistość. Dlatego partnerzy z PL, DE i UA połączyli siły, aby promować kulturę integracji pracowników migrujących z krajów partnerskich ze Wschodu i ich rodzin, aby zapewnić godne warunki pracy i zapewnić dominację podstawowych wartości. Dyskusja na temat różnych koncepcji wartości prowadzona jest w projekcie i podsumowana w „scenariuszu wartości”. Głównym celem jest stworzenie platformy dialogu dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, która promuje kulturową integrację migrantów w krajach przyjmujących i chroni godne warunki pracy pracowników migrujących. Trwałym rezultatem będzie silna platforma współpracy między niemiecko-polsko-ukraińskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, która ostatecznie pobudzi dyskusję na temat integracji migrantów i ich warunków pracy. 

 

Materiały projektowe będą dostępne bezpośrednio na stronie projektu.

Osoby odpowiedzialne za projekt:

Agata Żuraw, Alicja Rzeczkowska.

mail to: biuro@pspm.com.pl