Menu
P EN PL

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Napisał(a) Administrator (admin) dnia 08-12-2022
aktualności >>

 

Zaproszenie na konferencję online

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, szanowni Goście, serdecznie zapraszamy na konferencję online projektu

GERMAN POLISH UKRAINIAN

SOCIETIES FOR COOPERATION

 online w dniu 12.12.2022 r. w godz. 14.00-16:00

Wraz z przedstawicielami ukraińskich, polskich i niemieckich organizacji związkowych chcielibyśmy podyskutować z Wami na temat wartości ważnych dla związków zawodowych: solidarności, demokracji i współpracy.

Spotkanie rozpoczną:

14.00 - -15.00 Uhr
Wasyl Andrejew 
(Przewodniczący Ukraińskiego Związku Zawodowego Budownictwa

Profbud), który będzie mówił o współpracy i solidarności związków zawodowych

Oleg Borysov (Profbud) przedstawi pracę swojego związku zawodowego w czasie działań wojennych oraz opowie o ograniczeniu praw związkowych w Ukrainie

Sebastian Koćwin (Wiceprzewodniczący OPZZ) oraz Jakub Kus (ZZ Budowlani) poinformują o sytuacji ukraińskich pracowników w Polsce i solidarności związkowej

Po pierwszej rundzie wypowiedzi

od 15.00 – 15.30

usłyszymy krótkie oświadczenia, które będą jednocześnie zaproszeniem do dalszej dyskusji:

Jonathan Cornah będzie mówił o europejskim wsparciu dla demokracji oraz możliwości współdecydowania w Ukrainie

Krzysztof Getka Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie opowie o współpracy z ruchem związkowym

Christian Beck, zarząd główny sekcji budownictwa w związku zawodowym IG BAU 

15.30 – 16.00

Pytania i odpowiedzi


Więcej informacji na temat projektu: 
https://dialog-ua-pl-de.org

Moderacja: Kateryna Danilova Thomas Hentschel (EVW)

Więcej informacji na temat projektu: https://dialog-ua-pl-de.org 

Link do spotkania:

https://us06web.zoom.us/j/82002568477?pwd=dTI1TEt1RUZtQ1pFVVpLd2ZOcFZrQT09

Języki: polski, niemiecki, ukraiński, angielski

Spotkanie będzie nagrywane!

Vasyl Andreyev    Agata Żuraw    Thomas Hentschel 

Partnerzy projektu

 

Edytowano: 08-12-2022 o 17:22

Wstecz