Menu
P EN PL

Godna praca w rolnictwie

Napisał(a) Administrator (admin) dnia 01-07-2022
aktualności >>

 

 

Dzięki za solidarne wsparcie dla ukraińskich związków zawodowych

 

O tym powiedzieli Oleg Borysow z ukraińskiego związku budowlanego i Svitlana Samosud ze związku rolniczego na konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych (PSPM), Fundację F. Eberta i ZZPR w dniach 23.06 - 24.6. 2022

W czasie tych dwóch dni przedstawiciele związków zawodowych z Polski, Niemiec, Mołdawii, Słowacji i Litwy opowiadali o wsparciu dla ukraińskich uchodźców w swoich krajach. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wszystkie związki zawodowe udzielały w ten czy inny sposób konkretnej solidarnościowej pomocy – zbierały datki i przyjmowały uchodźców w swoich krajach.

Agata Żuraw z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych (PSPM) moderowała dyskusję pierwszego dnia. Oleg Borysow z Ukraińskiego Związku Budowlanego i Switlana Samosud ze Związku Rolnego dołączyli do konferencji przez wideorozmowę z Ukrainy. Przejmujące opisy codziennej pracy związków zawodowych w czasie wojny wywarły na widzach silne wrażenie. Zniszczone budynki i infrastruktura, zaminowane pola, na których ginie ludność, związkowcy, którzy zamiast o lepsze warunki pracy muszą teraz walczyć na froncie, to są realia, z którymi konfrontowani są ukraińscy koledzy związkowcy. W swoim wystąpieniu oboje zdecydowanie wezwali do aktywnej pomocy europejskich związków zawodowych.

Po wypowiedziach Olega i Svitlany nadeszły raporty z krajów, które w ostatnich miesiącach przyjęły wielu uchodźców z Ukrainy. Thomas Hentschel (Europejskie Stowarzyszenie Pracowników Migrujących/EVW) poinformował o związanych ze związkami strukturach wsparcia uchodźców w Niemczech, zwłaszcza w obszarze doradztwa w zakresie prawa pracy. Kateryna Danilova (EVW) wyjaśniła sytuację prawną i integrację na rynku pracy uchodźców ukraińskich w Niemczech. Łatwiejszy dostęp do rynku pracy, który został przyznany uchodźcom, niesie ze sobą nie tylko szanse na lepszą integrację, ale także niebezpieczeństwa związane z wyzyskiem. W tych okolicznościach zaangażowanie związkowe w „dobrą pracę” jest ważniejsze niż kiedykolwiek dla wszystkich.

Koledzy z Polski, Mołdawii, Słowacji i Litwy zrelacjonowali sytuację w swoich krajach i podzielili się wieloma pouczającymi przykładami wsparcia i solidarności. Na koniec Grzegorz Wysocki przedstawił wyniki badania naukowego warunków pracy polskich robotników rolnych oraz ankiety polskich kolegów na temat warunków pracy ukraińskich pracowników migrujących w rolnictwie. Badania ukraińskich pracowników sezonowych w Polsce wskazywały na palące problemy w ich stosunkach pracy, takie jak płace poniżej polskiej płacy minimalnej, złe warunki mieszkaniowe i złe warunki higieniczne, które dotyczą również innych krajów. Konferencja pokazała bardzo wyraźnie - w obliczu panujących kryzysów uczenie się od siebie nawzajem pozostaje naszym najlepszym narzędziem, a pomoc związkowa może być również bardzo praktyczna. .

Edytowano: 01-07-2022 o 18:39

Wstecz