Menu
P EN PL

AGRIWORK CROSSBORDER

Napisał(a) Administrator (admin) dnia 07-12-2023
aktualności >>

W listopadzie w ramach projektu AgriWork odbyły się w Warszawie warsztaty i posłużyły jako intensywna dyskusja na ważne tematy i problematyczne kwestie.

To ostatnie wydarzenie Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych oraz Instytutu PECO stowarzyszonego z niemieckim związkiem zawodowym pracowników budownictwa i rolnictwa IG BAU nie tylko zakończyło pewien etap, ale także zapoczątkowało nowy rozdział w misji lepszego zrozumienia i wspierania potrzeb mobilnych pracowników.

W ciągu dwóch produktywnych dni pogłębiliśmy strategiczne partnerstwo ze związkami zawodowymi i organizacjami doradczymi z Danii (3F), Bułgarii (FNSZ), Niemiec (IG BAU, EVW) i Polski (ZZPR). Nasze rozmowy miały nie tylko charakter edukacyjny, ale także cementowały trwałe relacje, które będą trwać po zakończeniu projektu.

Głównym tematem warsztatów było to, jak związki zawodowe radzą sobie z pracownikami mobilnymi. Iwan Iwanow z Europejskiej Federacji Związków Zawodowych ds. Rolnictwa, Żywności i Turystyki (EFFAT) z Brukseli wskazał na pracę centrali związkowej w tej mierze, powstanie aplikacji Seasonal@Work oraz prac konsultacyjnych i wdrożeniowych na poziomie europejskim. Ten ważny dyskurs zapewnił nam cenny wgląd w to, jak możemy skutecznie wspierać pracowników migrujących i zrodził pytania, które należy rozważyć w naszych przyszłych wysiłkach.

Kluczową kwestią, na którą zwrócono uwagę podczas warsztatów, było wyzwanie, jakim jest bezpośrednie dotarcie do pracowników migrujących. Problem ten będzie nadal odgrywał kluczową rolę w naszym planowaniu i strategiach w przyszłości.

Podsumowanie dyskusji i zdobytych spostrzeżeń umożliwiło nam przegląd wyników warsztatów. Jesteśmy głęboko przekonani, że nowe pomysły i informacje, które zdobyliśmy podczas tej wymiany, będą miały znaczący wpływ na wspieranie pracowników migrujących.

Podsumowując, warsztaty były inspirującym i motywującym doświadczeniem dla wszystkich zaangażowanych. Poczyniony postęp i zdobyte spostrzeżenia mogą znacząco poprawić sposób, w jaki traktowane jest zatrudnienie mobilne w kontekście związkowym. Dzięki wzmocnionemu partnerstwu i ponownemu skupieniu się na wyzwaniach stojących przed pracownikami migrującymi z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Zakończenie projektu „AgriWork Crossborder” zaplanowano na 31 stycznia 2024 roku. Szczególnie doskonałym rezultatem projektu jest stworzenie cyfrowego podręcznika doradztwa pracownikom mobilnym. Zawiera przykłady najlepszych praktyk z ośmiu krajów i będzie ogólnodostępny w Internecie.

Tekst: Anel Crnovršanin, Europejskie Stowarzyszenie ds. Pracowników Migrujących (EVW

Edytowano: 07-12-2023 o 17:29

Wstecz